INSTITUT ZA ESTETIKU I KOZMETOLOGIJU "LE PRESTIGE"


INSTITUT ZA ESTETIKU I KOZMETOLOGIJU "LE PRESTIGE" se bavi edukacijom u oblasti estetike i kozmetike i to na nivou STUDIJA, kurseva Visokog nivoa, predmete kako iz medicinskih nauka, umetničkih tako i ekonomskih, predaju eminentni profesori što govori o ozbiljnosti i namerama koje INSTITUT želi da postigne sa svojim kandidatima. Svi naši profesori stručnih predmeta imaju licencu predavača Francoise Morice visoko eminentne škole po svojoj stručnosti, kozmetici i naravno stogodišnjoj tradiciji uz stalnu razmenu profesora. Svi stručni-praktični ispiti se polažu komisijski pred našim i pred profesorima Francoise Morice škole iz Pariza.

Program INSTITUTA predstavlja idealan spoj medicinskih predmeta, menadžerskih veština i umetnosti, a nakon teorijskih predavanja koja prati praktična nastava u velikom fondu časova odvija se stručna praksa, koju obavljaju iskusni internacionalni treneri.

INSTITUT prati sve inovacije kako na polju profesionalne nege tako i na polju tehničkih dostignuća u oblastima estetike i kozmetike. Naši studenti se lako zapošljavaju jer je STRUČNOST, ZNANJE, VEŠTINA I PROFESIONALIZAM upravo ono što imaju kada završe studije na INSTITUTU ZA ESTETIKU I KOZMETOLOGIJU "LE PRESTIGE".

Po završetku studija ili kursa kandidati dobijaju licencirane diplome više škole (VI stepen) Fransoice-Morice BTS kao i licencirane diplome CAP jednogodišnjih INTENZIVNIH kurseva iz oblasti estetike i kozmetologije.

Budite i Vi deo nas!

Potvrda o partnerstvu

Kontakt

Adresa

Beograd, Knez Mihajlova 19