Filmska šminka

Šta spada u kurs Filmske šminke:

 

- Filmska šminka

- Filmska maska

- Protetika na filmu - silikoni

- Izlivanje, vajanje i pravljenje kompletne maske

- Starosna šminka i maska - postarivanje

- Osnove frizure i vlasuljarstva

- Nanošenje vlasuljarskih dadataka

 

I nivo (jedan semestar) - 3 meseca x 3 puta nedeljno x 3 sata

II nivo (dva semestra) - 6 meseci x 2 puta nedeljno x 3 sata

Kontakt

Adresa

Beograd, Knez Mihajlova 19